ŚWIADCZENIA 500 PLUS, NOWE WNIOSKI W OKRESIE ŚWIADCZENIOWYM 2021-2022

Informujemy  o zbliżającym się terminie przyjmowania nowych wniosków z programu „Rodzina 500+” na nowy okres świadczeniowy 2021-2022.

Wnioski na nowy okres świadczeniowy składać można od  1 lutego 2021 roku drogą elektroniczną  przez Naszą bankowość elektroniczną.

Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku do 30 kwietnia 2021 roku daje gwarancję ciągłości otrzymywanego świadczenia, co oznacza że przyznanie świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata nastąpi do 30 czerwca 2021 roku.