Skip to main content
  • O GRUPIE BPS I SYSTEMIE OCHRONY ZRZESZENIA

O Grupie BPS i Systemie Ochrony Zrzeszenia

Grupa Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. to największe zrzeszenie banków spółdzielczych  w Polsce

Tworzy je 355 zrzeszonych Banków Spółdzielczych oraz dwa banki współpracujące (Bank Spółdzielczy w Oławie oraz Krakowski Bank Spółdzielczy). To jest około 64% wszystkich banków spółdzielczych działających w kraju. Banki spółdzielcze obsługują klientów indywidualnych, mają bliskie relacje z mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami.

Grupa BPS pomimo ogólnopolskiego charakteru za jedno z głównych zadań uważa wspieranie rozwoju regionalnego i lokalnego. Prowadzona polityka produktowo-cenowa jest dostosowana do zróżnicowania gospodarczo – ekonomicznego poszczególnych regionów kraju.

Głównymi klientami Grupy BPS są małe i średnie przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego oraz klienci detaliczni.

Grupa BPS specjalizuje się w obsłudze rolnictwa i jego otoczenia, wspiera polską wieś w dostosowywaniu do unijnych standardów. Istotnym elementem jego strategii jest wspieranie powstawania i rozwoju rodzimej małej i średniej przedsiębiorczości.

System Ochrony Zrzeszenia BPS

System Ochrony Zrzeszenia BPS tworzy 280 Banków Spółdzielczych i Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła w grudniu 2015 roku System Ochrony Zrzeszenia BPS. Decyzja Komisji to początek drogi w budowaniu solidarnościowego systemu gwarancji i wsparcia banków spółdzielczych. Jest to powrót do idei spółdzielczości w wymiarze grupy banków, które tworzą mechanizm monitorowania ewentualnych zagrożeń oraz solidarnie będą się wspierać w sytuacjach kryzysowych.

System Ochrony poprzez stały monitoring bieżącej sytuacji Banku BPS i zrzeszonych z nim banków spółdzielczych objętych Systemem Ochrony oraz zaplanowane w jego ramach działania prewencyjne i wspomagające, zapewni wsparcie jego uczestników w zakresie płynności i wypłacalności. Udzieli także niezbędnej pomocy w przypadku ewentualnego wystąpienia sytuacji niestandardowych w którymkolwiek z banków, uczestników Systemu.

System Ochrony Zrzeszenia BPS ma zapewnić poczucie bezpieczeństwa nie tylko dla samych banków, które go tworzą, ale i dla ich klientów.  Przynależność do Systemu Ochrony może stać się ważnym czynnikiem przy wyborze banku przez potencjalnych klientów, poszukujących pewnego i przewidywalnego partnera w prowadzeniu biznesu.

Znajdziesz nas też tutaj