Skip to main content

Transakcje okazjonalne

15-04-2024

Bank Spółdzielczy w Porąbce informuje, iż od dnia  1 maja 2024 roku 
nie będzie realizował transakcji okazjonalnych o równowartości powyżej 1000 EUR w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Ustawa AML).

Transakcja okazjonalna – transakcja, która nie jest przeprowadzana w ramach stosunków gospodarczych (art.2 ust.2 ppkt.22 Ustawy AML).

Znajdziesz nas też tutaj