Skip to main content

AWIZACJA WYPŁATY GOTÓWKI

12-10-2023

 

Chcąc zapewnić naszym Klientom sprawną i szybką obsługę kasową prosimy o zgłaszanie (awizowanie) wypłat gotówkowych w kwocie powyżej 20.000,00 PLN z wyprzedzenie co najmniej na dwa dni robocze przed dniem wypłaty do godziny 11:00.

Realizacja wypłaty gotówkowej, która wymagała awizowania następuje w uzgodnionym z Klientem dniu.

Zgłoszeń można dokonywać w Placówkach Banku, e-mailem lub za pośrednictwem bankowość elektronicznej (EBO).

Bank może odmówić realizacji nieawizowanej wypłaty gotówkowej.

W przypadku nie podjęcia środków z tytułu uprzednio zgłoszonej wypłaty gotówkowej, Bank pobiera opłatę zgodnie z obowiązującą w Banku Taryfą opłat i prowizji bankowych.

 

DYSPOZYCJA WYPŁATY AWIZOWANEJ

Znajdziesz nas też tutaj