Historia banku

Zapoczątkowana w 1973 r. reforma administracyjna kraju spowodowała utworzenie na bazie gromadzkich rad narodowych - nowych gmin. W sprzyjającym klimacie w zakresie powoływania banków w gminach, odbyło się   w dniu 8 października 1972 r. Zebranie Założycielskie Banku Spółdzielczego w Porąbce. Powołany Uchwałą Zebrania Założycielskiego Bank Spółdzielczy w Porąbce został wpisany do rejestru spółdzielni postanowieniem sądu powiatowego w Wadowicach w dniu 28 grudnia 1972 r.
Pełną działalność gospodarczą Bank rozpoczął w dniu 2 stycznia 1973r. 
Wraz z aktywami i pasywami Bank przejął od Banku Spółdzielczego w Kętach obsługę finansową 5 wsi: Bujakowa, Czańca, Kobiernic, Porąbki i Międzybrodzia Bialskiego.
Z dniem 1 czerwca 1973r wraz z przejęciem aktywów i pasywów z Banku Spółdzielczego w Żywcu rozpoczął dodatkowo obsługę finansową 3 wsi: Międzybrodzia Żywieckiego, Tresnej i Czemichowa. Dla usprawnienia tej obsługi Bank uruchomił w Czemichowie Oddział, który ze względów ekonomicznych został z dniem 01.05.1976r przekształcony w jednoosobowy punkt kasowy.
Utworzony samodzielny Bank w pierwszych latach realizował gminne plany rozwoju rolnictwa. W całym okresie swojego istnienia działał i działa głównie na terenie dwóch gmin: Czernichów i Porąbka świadcząc swoje usługi na rzecz budżetu terenowego, miejscowych organizacji, jednostek prowadzących działalność gospodarczą,       a także osób prywatnych. Bank zajmuje obecnie trzeci lokal, przy czym dwa pierwsze były dzierżawione,
a obecnie zajmowany stanowi własność Banku.
Wybudowany ze środków własnych, został oddany do użytku w dniu 2 8.12.1991 r. Nowy lokal oraz komputeryzacja prac Banku wpłynęło na poprawę warunków obsługi klientów i usprawnienia działalności Banku.
W 2005 roku Bank rozpoczyna wdrażanie kart bankomatowo-płatniczych Visa Electron. W tym samym roku zostaje w Porąbce posadowiony pierwszy bankomat. W latach następnych posadowiamy kolejne bankomaty
w miejscowościach Międzybrodzie Bialskie i Czaniec.
Rok 2007 to przede wszystkim wdrożenie Systemu Bankowości Internetowej dla klientów Indywidualnych oraz Instytucjonalnych.
Rok następny 2008 przynosi kolejny rozwój Naszego Banku,otwarta zostaje oferująca pełną obsługę Filia
w Czańcu. W roku kolejnym 2009 uruchamiamy kolejny bankomat, który zlokalizowany zostaje w miejscowości Kobiernice.
Bank cechuje troska o osiąganie dobrych wyników ekonomiczno - finansowych.

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,72
WIBOR 3M 1,72
więcej

Kursy walut

Kursy walut2019-01-14
1 EUR4.1563
1 USD3.6254
1 CHF3.6683
1 GBP4.6422
więcej