Terminowe Lokaty Oszczędnościowe

Lokata terminowa:

służy do gromadzenia i przechowywania środków na określony czas, oprocentowana jest według zmiennej stopy procentowej, kapitalizacja odsetek następuje po upływie okresu umownego.

Lokata przeznaczona jest dla:

  • osób prawnych,
  • jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną,
  • osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, które indywidualnie lub w formie spółki prowadzą działalność gospodarczą,
  • osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, które indywidualnie lub w formie spółki wykonują wolne zawody,
  • osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, które indywidualnie lub w formie spółki prowadzą działalność rolniczą.

Korzyści z posiadania lokaty terminowej:

  • gwarantowane bezpieczeństwo środków,
  • odnawialny charakter lokaty, dzięki któremu nie trzeba pamiętać o jej przedłużaniu, a niewypłacone odsetki podlegają kapitalizacji,
  • korzystne warunki oprocentowania depozytu,
  • elastyczne okresy lokowania środków pieniężnych.

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,72
WIBOR 3M 1,72
więcej

Kursy walut

Kursy walut2019-01-14
1 EUR4.1563
1 USD3.6254
1 CHF3.6683
1 GBP4.6422
więcej