Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy STANDARD

Rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy STANDARD to wygoda i bezpieczeństwo, to lata doświadczeń.

Rachunek RORStandard – przeznaczony jest dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych i służy do gromadzenia środków pieniężnych oraz przeprowadzania rozliczeń pieniężnych.

Posiadacze rachunku ROR mogą, za jego pośrednictwem:

 • Gromadzić i dysponować środkami pieniężnymi,
 • Dokonywać rozliczeń bezgotówkowych,
 • Wpłacać i wypłacać środki zgromadzone na rachunku w kasach Banku,
 • Dokonywać wypłat gotówki w bankomatach w kraju i za granicą,
 • Dokonywać operacji kartą Visa Classic Debetowa,
 • Dokonywać przeniesienia środków pieniężnych na rachunki lokat,
 • Zlecić Bankowi Spółdzielczemu dokonywanie regularnych płatności z rachunku ROR - na podstawie „stałego zlecenia”,
 • ubiegać się o uzyskanie kredytu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym,
 • udzielać pełnomocnictw osobom posiadającym pełną zdolność do czynności prawnych,
 • dokonywać rozliczeń z tytułu składek ZUS,
 • dokonywać rozliczeń za pośrednictwem bankowości internetowej.

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,72
WIBOR 3M 1,72
więcej

Kursy walut

Kursy walut2019-01-14
1 EUR4.1563
1 USD3.6254
1 CHF3.6683
1 GBP4.6422
więcej