Nowa Bankowość Elektroniczna EBO

Korzyści

System bankowości elektronicznej EBO eBank OnLine to:

 • prosty i przyjazny interfejs użytkownika, zapewniający wygodne poruszanie się po serwisie i wykonywanie operacji,
 • maksymalny poziom bezpieczeństwa, zapewniony dzięki szyfrowanemu połączeniu oraz wykorzystaniu jednorazowych kodów uwierzytelniających operację (Ebo Token, Ebo token Online, SMS),
 • nieograniczony dostęp online,
 • brak opłat za korzystanie z systemu,
 • nowoczesny i funkcjonalny wygląd,
 • komunikacja – możliwość kontaktu z Bankiem bezpośrednio poprzez konto Użytkownika,
 • dostępność wersji mobilnej na smartfony i tablety (z systemem Android, Windows Phone, iPhone, BlackBerry),
 • obsługa kart płatniczych,
 • obsługa stałych zleceń płatniczych,
 • doładowania GSM,

więcej informacji na stronie http://ebo24.pl/

Pierwsze logowanie

Podczas pierwszego logowania, należy podać identyfikator Użytkownika oraz jednorazowe hasło startowe (aktywacyjne). Hasło  wydane jest użytkownikowi w postaci wydruku w utajnionej kopercie.

Po pierwszym zalogowaniu system automatycznie wymusza zmianę hasła. Należy podać nowe hasło, składające się z minimum 10, a maksymalnie 30 znaków, zawierające co najmniej 1 dużą literę, 1 małą literę oraz 1 cyfrę.

Po zmianie hasła system wyświetli informację o jego zmianie.

W celu podwyższenia bezpieczeństwa korzystania z systemu użytkownik może aktywować opcję logowania dwuetapowego, wówczas po podaniu loginu – indentyfikatora, należy podać maskowalne hasło oraz wskazanie z tokena lub kod SMS w zależności od wybranej metody autoryzacji.

Metody autoryzacji

Przelewy i inne operacje na swoim koncie bankowości elektronicznej możesz zatwierdzać wybraną przez siebie metodą autoryzacji. Autoryzacja możliwa jest poprzez:

 • Ebo token, Ebo token Online
 • kody SMS.

Sam wybierasz, który sposób jest dla Ciebie najwygodniejszy!

Zasady bezpiecznego korzystania z systemu

Przed wpisaniem swojego identyfikatora i hasła zawsze sprawdź:

 1. Czy adres strony internetowej rozpoczyna się od https;
 2. Czy w prawym dolnym rogu okna przeglądarki (pasek statusu) lub obok paska  adresowego znajduje się symbol zamkniętej kłódki; świadczy on o  nawiązaniu szyfrowanego połączenia z bankiem;
 3. Czy  po kliknięciu w kłódkę pojawia się informacja, że certyfikat został  wystawiony dla BANKU i jest on ważny, sprawdź warunki poprawności  certyfikatu.

W przypadku wystąpienia błędów certyfikatu przerwij logowanie do systemu i skontaktuj się z Bankiem.

WAŻNE:

 1. Unikaj korzystania z nieznanych komputerów.
 2. Pamiętaj o zabezpieczeniach antywirusowych swojego komputera.
 3. Wpisuj ręcznie adres https://ebo.bsporabka.pl do paska adresowego przeglądarki.
 4. Nie ujawniaj nikomu haseł.
 5. Nie odchodź od komputera podczas zalogowania do systemu.
 6. Po zakończeniu pracy wyloguj się i zamknij przeglądarkę.
 7. Chroń swój identyfikator.
 8. Wpisując identyfikator i hasło upewnij się, że inne osoby nie mogą ich przechwycić. Nie korzystaj z usług bankowości elektronicznej na ogólnie dostępnych komputerach, np. w kawiarenkach  internetowych.
 9. Hasło zmieniaj regularnie.
 10. Ustalając hasło używaj kombinacji cyfr, małych i wielkich liter. Unikaj używania łatwych haseł (jak np. własnego imienia), stosuj hasła trudne do rozszyfrowania (na przykład litery ze słów  pochodzących z cytatów z książek lub z wymyślonych zdań). Przykład  dobrego hasła: AmkZ5$ pochodzące ze zdania „Ala ma kota za pięć dolarów”.

Każdy Użytkownik musi dbać o  bezpieczeństwo swojego komputera. Powinien mieć zainstalowany program  antywirusowy i firewall. Powinien systematycznie sprawdzać czy są  dostępne - i instalować - aktualizacje i poprawki dostarczane przez  producentów oprogramowania, szczególnie systemu operacyjnego i  przeglądarki internetowej.

Przed zalogowaniem Użytkownik powinien  upewnić się, czy połączenie jest szyfrowane 128-bitowym protokołem SSL,  czy rzeczywiście nastąpiło połączenie ze stroną banku oraz czy  certyfikat strony jest prawidłowy.

Prosimy pamiętać, że Bank nigdy nie wysyła do Klientów pytań dotyczących haseł lub innych poufnych danych. Listy lub telefony w takich sprawach  należy traktować jako próbę wyłudzenia poufnych informacji.

W korespondencji kierowanej do Banku za pomocą poczty elektronicznej nie wolno podawać identyfikatorów, ani haseł, numerów kart płatniczych,  numerów rachunków bankowych, danych osobowych itp.

Posiadacz rachunku musi pamiętać, że ponosi odpowiedzialność za operacje wykonywane przez Użytkowników, którym we wniosku udzielił dostępu do  systemu bankowości internetowej.

Instrukcje

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,72
WIBOR 3M 1,72
więcej

Kursy walut

Kursy walut2018-12-10
1 EUR4.1622
1 USD3.6467
1 CHF3.6608
1 GBP4.6181
więcej